Food Business Start-up/ Khởi nghiệp kinh doanh ngành thực phẩm

When 22 May 2019 2:30pm - 5pm
Duration 2 hours and 30 minutes
Venue Gold Room, Liverpool city Library, 170 George St Liverpool
Cost $25
Description Quý vị muốn mở doanh nghiệp kinh doanh ẩm thực nhà hàng nhưng chưa biết phải bắt đầu từ đâu? Quý vị có những thắc mắc liên quan đế các Tiêu chuẩn an toàn thực phẩm, hoặc giám sát hoạt động an toàn thực phẩm; các kỹ năng và kiến ​​thức phù hợp về an toàn vệ sinh thực phẩm? Hình thức kinh doanh nào phù hợp với Quý vị và quy trình thành lập doanh nghiệp?
Hội thảo ' Khởi nghiệp kinh doanh thực phẩm' sẽ chia sẽ với quý vị các nội dung trên.
Hội thảo được chia sẽ bởi Cố vấn kinh doanh nói tiếng Việt và đại diện của Hội đồng Thánh phố về quy trình xin các giấy phép hoạt động liên quan đế hoạt động kinh doanh.

You are eager to start your food business but you don't know where to start? Come and attend this 2 hours workshop on how to start your food business, where you can learn the right way how to open food business whether it's restaurant, mobile food or a stall.

This workshop will cover:
Business Structure
Different type of food business
How to start your own food business
Licences or permits that you need to apply for before running your business

Registration

Register for this workshop